Hjärtstartarspecialistens logotype
Tel: 08 - 715 08 00

Varukorgen är tom

Hjärtstopp symtom

Vid ett plötsligt hjärtstopp faller oftast den drabbade ihop utan förvarning. Då är det viktigt att andra personer snabbt ingriper och kontrollerar vad som hänt och tillkallar hjälp om personen inte är kontaktbar eller andas (ring 112).

Om hjärtstopp symtom

Symtomen för att någon har drabbats av ett hjärtstopp är:

  • Personen är inte är kontaktbar (dvs. medvetslös, svarar inte på tilltal, reagerar inte vid försök att väcka till liv)
  • Har ingen eller oregelbunden andning (suckande, rosslande, snarkande eller liknande).
  • Personen kan även ha kramper som kan påminna om epilepsi.

Hjärtstopp symtom är ofta av samma typ av symtom som vid akut hjärtinfarkt; tryck eller smärta över bröstet i varierande grad (kan variera från lätt till väldigt högt tryck). Andra hjärtstopp symtom kan vara mer diffusa, t. ex illamående, buksmärta, strålande smärta i armar och nacke eller andnöd. 

En del av de som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp har haft symtom en tid innan de drabbats av hjärtstopp, då i form av just tryck över bröstet eller andnöd men också yrsel, svimning eller trötthet under en tid innan hjärtstoppet inträffar.

Vad är ett plötsligt hjärtstopp?

Ett plötsligt hjärtstopp orsakas ofta av en hjärtinfarkt eller ett känt eller okänt hjärtfel. Det som händer då är att hjärtats förmåga att pumpa runt blod omedelbart slutar fungera pga. ett kammarflimmer (ventrikelflimmer – se förklaring nedan). 

Då hjärnan är beroende av att hjärtat tillför syresatt blod så måste hjärtrytmen återställas så snabbt som möjligt – helst inom ett par minuter, om den drabbade ska kunna överleva. 

Hjärtstopp - Organen drabbas av syrebrist 

När hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet i kroppen, drabbas organen av syrebrist vilket leder till att man blir medvetslös. Hjärnan är det organ som är särskilt utsatt eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist och skador på hjärnan uppstår redan efter några minuter.

Ventrikelflimmer

Det som gör att hjärtat kan pumpa runt blodet i kroppen är hjärtats egna nervsystem. Genom synkroniserade elektriska impulser styr nervsystemet hjärtats sammandragande rörelser vilket gör att kammaren pumpar syrerikt blod till kroppens alla organ.

När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det oftast ett elektriskt kaos som har drabbat nervsystemet (ventrikelflimmer). Det innebär att de normalt synkroniserade impulserna skickas nu helt osynkroniserat och istället för att pumpa, börjar hjärtats kamrar att flimra och blodcirkulationen upphör.

Hjärtstopp kan drabba alla

Hälften av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp är helt friska, aktiva människor som inte haft några tidigare symtom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga och fysiskt aktiva, vältränade elitidrottare kan drabbas.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp

TILLBAKA
Hur fungerar en hjärtstartare - defibrilator

En hjärtstartare är en apparat som läser av hjärtrytmen via ett par elektroder som klistras på patie…

Hjärtstartare för föreningslivet

De flesta hjärtstoppen sker utanför arbetet - i eller nära hemmen. Barn och unga som leker, lär och …

Registrera hjärtstartare – det räddar liv!

och allmänheten vet var närmaste registrerade hjärtstartare finns. En snabb insats med hjärtstartar…

Hjärtstartare utomhus, förvaring och placering

Olika miljöer och årstider med växlande väder och temperatur, ställer sina krav på förvaringen och …

Hjärtstopp överlevnad

Endast 5% överlever, men om hjärtstartare och HLR (hjärt-lungräddning) sätts in under de första vikt…

Hjärtstartare karta - hitta snabbt till närmaste hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp är det bråttom och är avståndet långt till närmaste hjärtstartare, så är det värt…

Hjärtstopp barn - använd alltid hjärtstartare

, gravida eller personer med pacemaker ska man alltid använda den hjärtstartare som finns till hand…

Philips hjärtstartare Heartstart HS1

en person som drabbats av hjärtstopp. Hjärtstartaren avgör snabbt om personen har drabbats av hjärt…

Lifepak hjärtstartare CR2

tillverkare av medicinteknisk utrustning. Deras publika, halvautomatiska hjärtstartare Lifepak CR2 ä…

Covid 19 - Corona, ökar risken för plötsligt hjärtstopp

har visats sig ge mer bestående effekter än vad man kanske trott. Vi har vid det här laget hört tal…

Hjärtstartarspecialisten logotype, vit med rött hjärta, en del av Dahl Medical.

Hjärtstartarspecialisten
Box 2114
132 02 SALTSJÖ-BOO
+46 (0)8 715 08 00
info@hjartstartarspecialisten.se
Org nr:
 556482-6351

Ⓒ Dahl Medical AB / Hjärtstartarspecialisten 2021.
All rights reserved.

» Om cookies
» Sitemap

Nets - Payments made easy