Hjärtstopp överlevnad

Varje dag drabbas ca 25 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Endast 5% överlever, men om hjärtstartare och HLR (hjärt- och lungräddning) sätts in under de första kritiska minuterna ökar chansen för överlevnad till 75%.

Vid ett hjärtstopp är det bråttom!

Det enda som kan få i gång ett stannat hjärta är en strömstöt från en hjärtstartare (defibrillator). Men tiden är kritisk – för varje minut som går efter att hjärtstoppet inträffat, så minskar överlevnadschansen med 10%. I Sverige tar det i snitt 14 minuter (2019) för ambulansen att nå Prio 1-larm. Ett stillastående hjärta innebär att kroppens organ drabbas av syrebrist, vilket inom 5 minuter leder till hjärnskador och inom 20 minuter hjärtskador. Vikten av att någon ingriper och tidigt kan ringa 112, påbörjar HLR och använder en hjärtstartare är således avgörande om du ska kunna öka överlevnadsgraden.

Frivilliga livräddare vid hjärtstopp

För att kunna rädda fler liv har forskare arbetat på att snabbt få HLR-kunniga personer till ett hjärtstopp. Lösningen blev projektet Sveriges Hjärtstartarregisters kartfunktion för att effektivt guida livräddare till närmaste tillgängliga hjärtstartare. Men fortfarande saknas dock många hjärtstartare i registret. Uppskattningsvis är det cirka var tredje hjärtstartare som finns med. Registret har visserligen ett samarbete med leverantörerna om att anmäla nya hjärtstartare, men systemet är frivilligt, så det är helt upp till ägarna av hjärtstartarna. Hjärtstartarregistret är också kopplat till appen SMSlivräddare så vid larm om ett misstänkt hjärtstopp visas närmaste hjärtstartare. Men fortfarande saknas dock många hjärtstartare i registret. Uppskattningsvis är det cirka var tredje hjärtstartare som finns med. Registret har visserligen ett samarbete med leverantörerna om att anmäla nya hjärtstartare, men systemet är frivilligt, så det är helt upp till ägarna av hjärtstartarna. Vi på Hjärtstartarspecialisten rekommenderar alla kunder att registrera sin hjärtstartare i registret.

Ökad överlevnad av hjärtstopp kräver fler publika hjärtstartare

Många av de publika hjärtstartarna i Sverige är främst placerade på företag och arbetsplatser, vilket kan göra dem otillgängliga för allmänheten vid vissa tider. Efter kl. 17.00 försvinner ca 50% av alla tillgängliga hjärtstartare på grund av arbetsplatsernas stängning. För att öka överlevnadschansen vid hjärtstopp behövs fler hjärtstartare i och nära bostads- och fritidsområden, så att de blir lättare tillgängliga för allmänheten när det behövs som mest. 60% av alla hjärtstopp sker i hemmen, oftast på kvällstid och det har märkts en betydande ökning i intresset från privatpersoner och föreningar att skaffa hjärtstartare de senaste åren. För att öka överlevnadschansen vid hjärtstopp är det avgörande att ha fler hjärtstartare nära hemmen. Bostadsrättsföreningar, villasamfälligheter, idrottsföreningar och liknande som skaffar egna hjärtstartare har avsevärt större möjlighet att rädda liv i en kritisk situation. Att ha tillgång till en hjärtstartare i det egna närområdet kan göra den avgörande skillnaden mellan liv och död vid ett hjärtstopp.

TILLBAKA
Prenumerera på nyheter och erbjudanden!

Fyll i din e-postadress nedan och klicka på prenumerera. Du kan när du vill avregistrera dig och du binder dig inte för något.