HEM / Hjärtstartare / Jämför hjärtstartare

Jämför hjärtstartare,
funktions-jämförelse populära modeller 2024

Vi hjälper dig välja den hjärtstartare som passar ditt behov bäst. Vi har sammanställt en lättöverskådlig tabell för att göra valet lite lättare. 

Allt detta ingår vid ett köp av hjärtstartare hos oss

 Hjärtstartare 1 års försäkring

Hjärtstartare 8 års garanti

Fraktfritt över 800 kr

Dela upp betalning

Prisgaranti på hjärtstartare

HEM / Hjärtstartare / Jämför hjärtstartare

Du kan se fler modeller av hjärtstartare genom att dra med fingret över skärmen från höger till vänster (swipa vänster).

 

 
Pris
Information
Tillverkare
Lanseringsår
Funktioner
Strömstötar upp till 360J
1* Analys under pågående HLRGenom att användaren från och med den andra analysen av hjärtrytmen inte behöver avbryta bröstkompressionerna medverkar det till att maximera tiden som användaren kan ge personen HLR.
Kort analys, under 10 sekunder
2* Byte till barnläge via knappFör behandling av barnhjärtan behöver den levererade energin reduceras samt bröstkompressionsdjup anpassas. Vissa hjärtstartarfabrikat erbjuder detta via en speciell knapp på hjärtstartaren medan andra kräver en separat elektroduppsättning anpassad för barn
3* Knappval för byte av språkPå vissa hjärtstartare kan man med en knapptryckning ändra röstinstruktionerna till ett sekundärt (förinställt) språk vilket är lämpligt i flerspråkiga miljöer
4* Eskalerande energinivåVissa fabrikat av hjärtstartare har möjlighet att levereras förinställda på att från första till tredje stöt öka strömstyrkan vilket i studierᴬᴮ har visat på god effekt
5* AnvändningHjärtstartarens röst- och eventuella visuella instruktioner bör vara pedagogiska och enkla att till sig för att underlätta för användaren i ett skarpt läge
Anpassar volymen på röstinstruktionerna baserat på bakgrundsljud:
Röstinstruktioner
Visuella instruktioner
6* HLR-stödFör att HLR (hjärt- och lungräddning) ska genomföras med högsta möjliga kvalitet ges röstinstruktioner som beskriver hur HLR ska utföras. Vissa hjärtstartare mäter även kvaliteten på kompressioner och instruerar vad i HLR som behöver förbättras
7* Metronom (takthållare)Metronom (takthållare) underlättar för användaren att uppnå den frekvens på 100-120 kompressioner/minut som enligt nuvarande riktlinjer för HLR bröstkompressioner ska genomföras med
8* Genomsnittlig tid till första levererade strömstötGenomsnittlig tid till första levererade strömstöt ska vara så kort som möjligt då tiden har stor påverkan för att uppnå ökad överlevnadsgrad
Andel fullföljd behandling
Vikt
9* DriftAtt hjärtstartaren är fullt funktionell när den ska användas är av yttersta vikt. I princip alla på marknaden förekommande fabrikat på hjärtstartare genomför självtester med regelbundna intervaller. Vissa fabrikat erbjuder bevakning av hjärtstartarens status via trådlös uppkoppling via WiFi/3G och meddelar om någon typ av åtgärd krävs eller om hjärtstartaren används/använts. Har hjärtstartaren inte en sådan funktion är det mycket viktigt att ha klara rutiner för när och av vem hjärtstartaren ska kontrolleras och servas. Detta bör ske regelbundet och löpande
Uppkopplingsbar via mobilnät
Uppkopplingsbar via WiFi
Självtester
Dagliga
Veckovis
Månadsvis
Meddelande vid fel visuellt
Meddelande vid fel via ljudsignal
Meddelande via e-post direkt vid användning av hjärtstartaren
11* Möjlighet att uppdatera hjärtstartarens mjukvaraVissa fabrikat erbjuder möjligheten att uppdatera hjärtstartarens mjukvara. Detta är till fördel vid säkerhetsuppdateringar samt även vid förändringar i riktlinjerna för hur HLR ska utföras. Riktlinjerna utvärderas löpande och uppdateras normalt vart 5:e år
Service/underhåll
Hållbarhet elektroder
Hållbarhet batteri:
Garanti
12* IP-klassningIP-klassning (International Protection) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. Detta är ett sätt att ange hur pass skyddad hjärtstartaren är mot föremål (tex damm) och vatten. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra siffran beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra desto bättre skydd har hjärtstartaren mot damm och vatten
13* Godkänd av FDA:Att hjärtstartaren är godkänd av FDA (US Food and Drug Administration) innebär att den är godkänd för användning i USA. FDA har väsentligt hårdare regelverk än vad som tex krävs för CE-märkning vilket gör att FDA-godkännande kan anses som ett klart bevis på hög kvalitet
Listpriser
Elektroder
Batteri
Barnelektroder

Mindray Beneheart C1A

Philips HS1 exkl. väska

Philips FRx inkl. väska

Samaritan PAD 350P, inkl. väska

Zoll AED Plus

Powerheart AED G5

Lifepak CR2 Wi-Fi

19 875 kr
14 738 kr
 
Mindray
2020
 
Check
Check
Check
Check
Check
 
Check
Check
Illustration visar elektrodplacering samt handplacering för bröstkompressioner.
Check
Check
Ej utvärderad
Ej utvärderad
2,0 kg
 
TIllval
Tillval
 
Check
Check
Check
Check
Om uppkopplad
Check
 
4 år
4 år
8 år
IP 55
 
890:-
2490:-
0:- (Knapp för barnläge)
 
14 863 kr
 
Philips
2002
 
Check
Nej, separata barnelektroder krävs
 
Check
Illustration visar elektrodplacering
Valbart
Check
01:42
100%
1,5 kg
 
 
Check
Check
Check
Check
Check
 
2 år
4 år
8 år
IP21
Check
 
790:-
1990:-
1390:-
 
18 363 kr
 
Philips
2005
 
Check
Nej, separat barnnyckel krävs
 
Check
Illustrationer med blinkande lampor visar elektrodplacering
Valbart
Check
Ej utvärderad
Ej utvärderad
1,6 kg
 
 
Check
Check
Check
Check
Check
 
2 år
4 år
8 år
IP55
Check
 
760:-
1990:-
1615:- (Nyckel för barnläge)
 
20 250 kr
 
Heartsine
2012
 
Nej, separata barnelektroder krävs
Check
 
Check
Illustrationer med blinkande lampor visar motsvarande röstinstruktioner
Check
Check
Ej utvärderad
Ej utvärderad
1,1 kg
 
 
Check
Check
Check
Check
Check
 
4 år
4 år
8 år
IP56
Check
 
2690:- (batteri och elektrod byts samtidigt)
Se Elektroder
2690:-
 
25 625 kr
 
Zoll
2002
 
Nej, separata barnelektroder krävs
Check
 
Check
Illustrationer med lampor samt textskärm med instruktioner
Check
Check
1:53 / 4:32
80%
3,1 kg
 
 
Check
Check
Check
Check
 
5 år
5 år
7 år
IP55
Check
 
1990:-
595:-
1390:-
 
23 125 kr
 
Cardiac Science
2015
 
Nej (354J)
Check
Nej, separata barnelektroder krävs
Check
Check
 
Check
Textskärm som visar instruktioner
Check
Check
Ej utvärderad
Ej utvärderad
2,6 kg
 
 
Check
Check
Check
Check
Check
Check
 
2 år
4 år
8 år
IP55
Check
 
760:-
3980:-
1120:-
 
33 625 kr
 
Zoll
2016
 
Check
Check
Check
 
Check
Bildskärm som visar instruktioner
Check
Check
Ej utvärderad
Ej utvärderad
2,5 kg
 
Check
 
Valbart
Check
Check
Check
Check
Check
 
5 år
5 år (3 år vid WiFI-koppling)
8 år
IP55
Check
 
2850:-
2500:-
0:- (Knapp för barnläge)
 
19 988 kr
 
Stryker
2016
 
Check
Check
Analys under pågående HLR, under 10 sekunder
Check
Check
Check
 
Check
Check
Numrerade illustrerade instruktioner
Check
Check
01:18
100%
2,0 kg
 
Check
 
Check
Check
Check
Check
Check
Om uppkopplad
Trådlöst via WiFi/3G
 
4 år
4 år
8 år
IP55
Check
 
1190:-
2490:-
0:- (Knapp för barnläge)

Förklaringar till jämförelsetabellen

Som underlag för jämförelsen har vi använt oss av listpriser, utgivna rapporter,
data och specifikationer samt vår egen specialistkunskap.

*1. Analys under pågående HLR

Patenterad funktion som finns hos endast ett fabrikat (Lifepak CR2). Genom att användaren från och med den andra analysen av hjärtrytmen inte behöver avbryta bröstkompressionerna medverkar det till att maximera tiden som användaren kan ge personen HLR.

*2. Barnläge

För behandling av barnhjärtan behöver den levererade energin reduceras samt bröstkompressionsdjup anpassas. Vissa hjärtstartarfabrikat erbjuder detta via en speciell knapp på hjärtstartaren medan andra kräver en separat elektroduppsättning anpassad för barn.

*3. Byte av språk

På vissa hjärtstartare kan man med en knapptryckning ändra röstinstruktionerna till ett sekundärt (förinställt) språk vilket är lämpligt i flerspråkiga miljöer.

*4. Eskalerande energinivå 

Vissa fabrikat av hjärtstartare har möjlighet att levereras förinställda på att från första till tredje stöt öka strömstyrkan vilket i studierᴬᴮ har visat på god effekt.

*5. Användarinstruktioner 

Hjärtstartarens röst- och eventuella visuella instruktioner bör vara pedagogiska och enkla att till sig för att underlätta för användaren i ett skarpt läge.

*6. HLR-stöd 

För att HLR (hjärt- och lungräddning) ska genomföras med högsta möjliga kvalitet ges röstinstruktioner som beskriver hur HLR ska utföras. Vissa hjärtstartare mäter även kvaliteten på kompressioner och instruerar vad i HLR som behöver förbättras.

*7. Metronom 

Metronom (takthållare) underlättar för användaren att uppnå den frekvens på 100-120 kompressioner/minut som enligt nuvarande riktlinjer för HLR bröstkompressioner ska genomföras med

*8. Genomsnittlig tid till första levererade strömstöt * 

Genomsnittlig tid till första levererade strömstöt ska vara så kort som möjligt då tiden har stor påverkan för att uppnå ökad överlevnadsgrad.

*9. Drift 

Att hjärtstartaren är fullt funktionell när den ska användas är av yttersta vikt. I princip alla på marknaden förekommande fabrikat på hjärtstartare genomför självtester med regelbundna intervaller. Vissa fabrikat erbjuder bevakning av hjärtstartarens status via trådlös uppkoppling via WiFi/3G och meddelar om någon typ av åtgärd krävs eller om hjärtstartaren används/använts. Har hjärtstartaren inte en sådan funktion är det mycket viktigt att ha klara rutiner för när och av vem hjärtstartaren ska kontrolleras och servas. Detta bör ske regelbundet och löpande. 

*10. Lifenet 

Lifenet från Physio-Control är ett omfattande, webbaserat nätverk som sömlöst mobiliserar data för att öka effektiviteten i vården och ge kritisk information som hjälper vårdteam att minska tiden innan patienten får vård samt maximera patientinformation som når vårdteam innan de anländer på plats. 

*11. Mjukvaruuppdateringar 

Vissa fabrikat erbjuder möjligheten att uppdatera hjärtstartarens mjukvara. Detta är till fördel vid säkerhetsuppdateringar samt även vid förändringar i riktlinjerna för hur HLR ska utföras. Riktlinjerna utvärderas löpande och uppdateras normalt vart 5:e år. 

*12. IP-klassning 

IP-klassning (International Protection) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. Detta är ett sätt att ange hur pass skyddad hjärtstartaren är mot föremål (tex damm) och vatten. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra siffran beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra desto bättre skydd har hjärtstartaren mot damm och vatten. 

*13. Godkänd av FDA 

Att hjärtstartaren är godkänd av FDA (US Food and Drug Administration) innebär att den är godkänd för användning i USA. FDA har väsentligt hårdare regelverk än vad som tex krävs för CE-märkning vilket gör att FDA-godkännande kan anses som ett klart bevis på hög kvalitet.

Källhänvisningar Jämförelsetabellen:

  • Användarhandbok Physio-Control Lifepak CR2
  • Användarhandbok Physio-Control Lifepak CR Plus
  • Användarhandbok Physio-Control Lifepak CR2
  • Användarhandbok Philips HeartStart HS1
  • Användarhandbok Philips HeartStart FRx
  • Användarhandbok Cardiac Science PowerHeart G5
  • Användarhandbok Zoll AED Plus
  • Användarhandbok Zoll AED 3
  • Användarhandbok Samaritan PAD 500

A. AED Comparison Usability Study, Physio-Control B. Chapman F, et al.2005. Use of 360 Joule Biphasic Shocks for Initial and Recurrent Ventricular Fibrillation in Prehospital Cardiac Arrest. Circulation 112 (17): II-1112-1113.

Jämförelsen är gjord av Dahl Medical AB – en av Sveriges största leverantörer av hjärtstartare samt standardutvecklare av den svenska standarden för hjärtstartare i offentlig miljö (SIS 28 0000 ”Hjärtsäker Zon”).

Träffa en HLR-instruktör för kostnadsfri rådgivning!

Våra instruktörer besöker och ger dig information så du kan välja rätt & anpassat för din verksamhet.

Vi har HLR-instruktörer över hela landet som kan besöka er arbetsplats eller förening och ge er allmänna råd om hjärtstartare, HLR-kurser och riskområden. Söker du mer information eller en offert? Meddela oss så kontaktar vi dig så fort vi kan!

”icon” Alla våra instruktörer är utbildade och registrerade i Svenska rådet för HLR, vars riktlinjer vi följer. 

”icon” Kunskap är trygghet - och träning ger färdighet! 

”icon” HLR - lär dig rädda liv.

Kontakta en HLR-instruktör på din ort:


Prenumerera på nyheter och erbjudanden!

Fyll i din e-postadress nedan och klicka på prenumerera. Du kan när du vill avregistrera dig och du binder dig inte för något.