HLR-docka på köpet! Under fotbolls-EM får du en HLR docka på köpet när du köper en hjärtstartare

HEM / Hjärtstartare / Allt om hjärtstartare / Covid 19 - Corona, ökar risken för plötsligt hjärtstopp

HEM / Hjärtstartare / Allt om hjärtstartare / Covid 19 - Corona, ökar risken för plötsligt hjärtstopp

Animation på ett rött och runt Corona-virus med en blå bakgrund.

Covid 19 - Corona, ökar risken för plötsligt hjärtstopp

Internationella studier visar att den brinnande pandemi som vi nu alla lever under, har visats sig ge mer bestående effekter än vad man kanske trott. Vi har vid det här laget hört talats om smakbortfall/förvrängning, en kronisk trötthet samt nedsatt kondition under en längre period. Internationella studier visar nu även att Covid ökar risken för plötsligt hjärtstopp.

Enligt Sudden Cardiac Arrest Foundations senaste undersökning kunde man se att på ett urval av 100 tidigare friska personer var det hela 78 personer som efter insjuknandet av Covid -19 drabbats av någon form av hjärtproblem även efter tillfrisknandet. Om man läser mella raderna kan man alltså se att närmare 80% av det som testats positivt för Covid numera har skador på hjärtat. 

Utöver detta kan man även se att cirka 20% av de som vårdats på en intensivvårdsavdelning (IVA) på grund av bekräftad Covid har haft förmaksflimmer. Detta rapporterar US NCBI med grund i den studie som Heart Rhythm Society genomfört på en internationell nivå. 

Även om man gärna vill så finns det ingenting som kan påverka huruvida du drabbats av den här typen av problem eller inte. Det man kan göra är att vara förberedd! 

Genom denna information så väntar vi oss på Hjärtstarspecialisten en ökad efterfrågan och allmänt intresse för publika hjärtstartare på arbetsplatser, i föreningar och speciellt inom villasamfälligheter & bostadsrättsföreningar.  

Oaktat Covid-19 så sker majoriteten av plötsliga hjärtstopp i eller nära hemmet, under kvällstid och de flesta utplacerade hjärtstartare finns i låsta miljöer, oftast tillgängliga endast dagtid dessutom.

TILLBAKA
Prenumerera på nyheter och erbjudanden!

Fyll i din e-postadress nedan och klicka på prenumerera. Du kan när du vill avregistrera dig och du binder dig inte för något.