Om Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för HLR. Varje innehavare registrerar själv, helt kostnadsfritt, sin hjärtstartare via www.hjartstartarregistret.se.

asdf

Viktigt att veta var hjärtstartarna finns.

Syftet med Hjärtstartarregistret är att samla informationen om landets publika hjärtstartare och dess tillgänglighet på ett ställe.
Därefter göra deras geografiska placering tillgänglig för allmänheten. Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet.

Likaså verkar registret för att öka användningen av de publika hjärtstartarna.

Registret förmedlar och medverkar i spridningen av de riktlinjer kring hjärtstartare som finns framtagna i Sverige. Likaså verkar registret för ett gott samarbete med alla de olika leverantörer av godkända hjärtstartare som finns i Sverige idag. Registret strävar efter att verka som en neutral part i arbetet med att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp genom att göra hjärtstartare tillgängliga och framförallt synliga i samhället.

Hur används uppgifterna i registret?

Via www.hjartstartarregistret.se och ”appen” “Rädda Hjärtat” kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade.

Sveriges Hjärtstartarregister vilar på en ideell grund och bidrar med sin data till den svenska hjärtstoppsforskningen samt till landets larmcentraler. Registret lämnar aldrig ut eller använder lagrade kontaktuppgifter för kommersiella syften.

Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans. Detta arbete startade aktivt i Stockholms län i maj 2013 och har från och med januari 2016 utökats till hela landet.

Registreringen är gratis, helt frivillig och innebär inga krav. Däremot kan registreringen bidra till att rädda liv!
Som innehavare av en hjärtstartare åtar du dig som privatperson inget medicinskt eller juridiskt ansvar.
Det är dock väldigt viktigt att du ser till att utrustningen fungerar och att den går att använda. Följ därför de instruktioner för egenkontroll som du fått via din återförsäljare eller som finns i bruksanvisningen till din hjärtstartare. Det är viktigt att batterier och elektroder inte har blivit för gamla. Vid frågor kontakta din återförsäljare.

Att tänka på:

  • Kontrollera regelbundet att din hjärtstartare är i brukbart skick, titta i bruksanvisningen eller fråga din återförsäljare.
  • Kontrollera bäst före datum på elektroder och batterier och beställ nya, annars kanske de inte fungerar när det väl behövs.
  • Hur länge sedan är det ni övade Hjärt-lungräddning? Kunskap är en färskvara!
  • Informera kunder och besökare om er hjärtstartare.
  • Här kan ni hitta den grafiska profilen för rekommenderad skyltning hjartstartarregistret.se/fakta/Uppmarkning
  • Märk upp er hjärtstartare med kontaktuppgifter så att den kan återföras till er efter ett användande.

Gå tillbaka till vår startsida eller jämför våra hjärtstartare.