HEM / Hjärtstartare / Allt om hjärtstartare / Vilka tillstånd kan orsaka ett hjärtstopp?

Glad äldre man och kvinna pratar med en läkare om hjärtstopp under ett läkarbesök.

Vilka tillstånd kan orsaka ett hjärtstopp?

Orsaker till hjärtstopp: Utlösande faktorer och riskfaktorer. Hjärtstopp är en plötslig och allvarlig medicinsk händelse som kan inträffa av olika anledningar. Trots att hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till hjärtstopp är det viktigt att förstå att andra sjukdomar och tillstånd också kan öka risken för detta akuta tillstånd.

Hjärtinfarkt - Den vanligaste orsaken

Hjärtinfarkt, även känt som hjärtattack, inträffar när blodflödet till en del av hjärtmuskeln blockeras under en längre tid, vanligtvis på grund av en blodpropp i ett kranskärl. Detta resulterar i att den drabbade delen av hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre och börjar dö. Det finns flera orsaker till att man kan drabbas av hjärtstopp men den vanligaste är att man får en hjärtinfarkt. Vi kommer i denna artikel förklara mer kring vilka riskfaktorer som finns.

En djupdykning i riskfaktorerna

Hjärtstopp är en plötslig och allvarlig medicinsk händelse som kan inträffa av olika anledningar. Trots att hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till hjärtstopp är det viktigt att förstå att andra sjukdomar och tillstånd också kan öka risken för detta akuta tillstånd.

Andra riskgrupper och faktorer för hjärtstopp

  • Högt blodtryck
  • Höga kolesterolnivåer
  •  Rökning
  •  Diabetes 
  • Övervikt och fetma
  • Fysisk inaktivitet 
  • Familjehistoria av hjärt- och kärlsjukdomar

Barn och unga: Ovanligt men inte omöjligt

Även om det är ovanligt kan barn och ungdomar drabbas av hjärtstopp. Ofta ligger det bakom  händelser så som andningsproblem, exempelvis vid drunkning, olyckshändelser eller kraftiga infektioner. Medfödda hjärtfel och inflammation i hjärtmuskeln kan också vara orsakande faktorer även om det är sällsynt. Det är viktigt att komma ihåg att dessa händelser kan inträffa utan några tidigare varningar eller symptom.

Ungdomar och idrott

I idrottsrelaterade sammanhang kan hjärtstopp vara särskilt oroande. För att identifiera risker rekommenderas en riktad hjärtkontroll av elitidrottare. Detta inkluderar frågeformulär och elektrokardiogram (EKG) för att upptäcka eventuella hjärtfel och initiera lämplig behandling.

Riskbedömning och förebyggande åtgärder

Att förutse vem som kommer att drabbas av plötsligt hjärtstopp är en väldigt komplex uppgift. Personer utan tidigare diagnos och symptom kan också drabbas. De som har symptom som bröstsmärta, yrsel eller svimning bör söka medicinsk hjälp och genomgå en noggrann utredning. Personer med kända hjärt-kärldiagnoser kräver en individuell riskbedömning och lämplig behandling.

Att förstå de olika tillstånd och faktorer som kan leda till hjärtstopp är avgörande för att vidta förebyggande åtgärder och förbättra tidig upptäckt och behandling.


TILLBAKA
Prenumerera på nyheter och erbjudanden!

Fyll i din e-postadress nedan och klicka på prenumerera. Du kan när du vill avregistrera dig och du binder dig inte för något.