HJÄRTSTARTARE SKYLT

Hem Tillbehör HJÄRTSTARTARE SKYLT

2018
asdf

Skylt för Hjärtstartare

Skylt för hjärtstartare är viktigt!

Utrymmen där första hjälpen-utrustning eller hjärtstartare förvaras ska alltid vara tydligt uppmärkt med en nödskylt. En nödskylt har grön bakgrund och vit text och/eller symboler enligt standard för sjukvårdsutrustning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar för hälsa & säkerhet.

Hjärtstartare skylt ska sitta högt, synligt och nära hjärtstartaren och brukar oftast kompletteras med hänvisningskyltar som visar vägen till hjärtstartaren på de platser där den eller skylten inte är synlig.

Svenska HLR-rådets rekommendation är att platsen där en hjärtstartare förvaras ska vara tydligt markerad med en skylt med symbolen för hjärtstartare. Den innehåller ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet.

Hjärtsäker Zon – svensk standard för hjärtstartare i offentlig miljö

I den svenska standarden för hjärtstartare i offentlig miljö nämns vikten av hjärtstartare skylt som en av de viktigaste delarna. Här är de kriterier måste uppfyllas för ett område att räknas som en Hjärtsäker Zon:

  • Att hjärtstartare finns installerad och är väl skyltad och uppmärkt
  • Att man har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
  • Att hjärt-lungräddning kan startas omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter
  • Att hjärtstartaren är registrerad i hjartstartarregistret.se
  • Att man har ett systematiskt underhåll av hjärtstartaren
  • At utbildning i hjärt-lungräddning sker varje år

Genom att följa dessa kriterier säkerställer man att man kan ta hand om den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Du kan ladda ned de fullständiga rekommendationerna för standarden Hjärtsäker zon här.

Skylt hjärtstartare – placering & uppmärkning

Svenska HLR-rådet rekommenderar i samråd med europeiska och internationella HLR-råd en standardiserad hjärtstartare skylt som ska markera var en hjärtstartare är placerad.

Bakom symbolen står även den internationella livräddningsorganisationen ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) och den europeiska motsvarigheten ERC (European Resuscitation Council).

1. Hjärtstartare skylt ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

En tilläggsskylt med pil kan komplettera grundskylten för att visa vart man ska bege sig för att finna en hjärtstartare. Tilläggs skylt hjärtstartare finns i olika utföranden (upp/ner, vänster/höger).

Storlekar:

Symbol och text – skylt hjärtstartare: 170 x 230 mm

Tilläggsskylt – pil: 170 x 90 mm

Undantag kan förekomma i de fall där skyltarna måste vara större för bättre läsbarhet i t ex långa korridorer och stora lokaler.

2. Tillåten text

Textvarianter på hjärtstartare skylt får förekomma, men rekommendationen är att man använder sig av texten ”Hjärtstartare”. ”AED” eller ”AED-Hjärtstartare” kan användas på t ex internationella flygplatser. ”Defibrillator” kan användas inom akutsjukvården på sjukhus.

Textvarianter på skylt som visar att det finns hjärtstartareGrundskyltTilläggsskylt

3. Flaggskylt

I det fall man vill påvisa plats för hjärtstartaren i t ex en korridor eller utmed en vägg. Skylten fästes med lämpligt väggfäste ut från vägg. Obs! Dubbelsidig. Notera att själva hjärtstartaren alltid måste skyltas med en egen grundskylt på vägg. Läs den grafiska guiden från Svenska HLR-rådet.

Grundskylt med tilläggsskylt pil Vänster respektive Höger. Flaggskylt