SIS och Svensk Standard

Hjärtstartarspecialisten Dahl Medical är SIS Standardutvecklare, vilket innebär att vi har varit med i utvecklingskommittén för att ta fram den världsunika svenska standarden för Hjärtstartare i offentlig miljö - Hjärtsäker Zon. https://www.sis.se/standardutveckling/

asdf

Vad är Hjärtsäker Zon?

Hjärtsäker Zon är en svensk standard skapad för företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.

Hjärt-Lungfondens projekt Hjärtsäkra Sverige resulterade bland annat i en ny svensk standard, så kallad Hjärtsäker Zon. Hjärtstartarspecialisten – Dahl Medical var samarbetspartner och certifierad utbildare i projektet Hjärtsäkra Sverige som startade i januari 2013 av Hjärt-Lungfonden. Projektet avslutades under 2015 och därefter deltog Hjärtstartarspecialisten – Dahl Medical tillsammans med Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska livräddningssällskapet samt tillverkare och utbildningsföretag i arbetet med den nya standarden SIS 28000 Hjärtsäker Zon.

Läs mer om Hjärtsäker Zon här.

Vad är en standard?

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Vad är SIS?

SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster. Våra kunder är ett tvärsnitt av Sveriges privata och offentliga organisationer, till exempel globala företag, myndigheter, kommuner och landsting, branschföreningar och frivilligorganisationer. Standarder underlättar handel och innovation och effektiviserar verksamheter.

SIS är en komplett leverantör av allt du behöver inom standardisering. Du kan delta i utvecklingen av standarder, köpa standarder och handböcker och utbilda dig inom till exempel kvalitets- och miljöledning, informationssäkerhet, medicinteknik eller maskinsäkerhet.

Se mer på https://www.sis.se och www.swedac.se. Alla våra modeller håller denna standard. Jämför enkelt här.