JÄMFÖR HJÄRTSTARTARE 2018

Här nedan ser du vår jämförelse av de vanligast förekommande hjärtstartarna på marknaden. Eftersom alla hjärtstartare har olika egenskaper och passar i olika miljöer så har vi inkluderat en rad olika faktorer som alla spelar roll i ditt val.
Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt att hitta rätt och känna dig trygg med ditt val.
Till underlag för jämförelsen har vi använt oss av distributörernas listpriser, utgivna rapporter, data och specifikationer och i även av vår egen, långa erfarenhet.

Om du läser i din mobil kan du lätt använda fingret för att navigera åt sidorna

Förklaringar till jämförelsetabellen hittar du längre ner på sidan.

Jämförelsen är gjord av Dahl Medical AB – en av Sveriges största leverantörer av hjärtstartare samt standardutvecklare
av den svenska standarden för hjärtstartare i offentlig miljö (SIS 28 0000 ”Hjärtsäker Zon”).
 

Hjärtstartare Lifepak-CR2

Lifepak CR2

 

Hjärtstartare Lifepak-CRPlus

Lifepak CRPlus

 

Hjärtstartare Philips-HeartStart-HS1

Philips HS1

 

Hjärtstartare Philips-HeartStart-FRX

Philips FRX

 

Hjärtstartare Powerheart-G5

Powerheart AED G5

 

Hjärtstartare Zoll-AED-Plus

AED Plus

 

Hjärtstartare Zoll-AED-3

Zoll AED 3

 

 

Hjärtstartare Samaritan-PAD-500

Samaritan PAD 500

Tillverkare: Physio-Control Physio-Control Philips Philips Cardiac Science Zoll Zoll Heartsine
Lanseringsår: 2016 2002 2002 2005 2015 2002 2016 2012
Funktioner
*1. Analys under pågående HLR:
*2. Byte till barnläge via knapp: Nej, separata barnelektroder krävs Nej, separata barnelektroder krävs Nej, separat barnnyckel krävs Nej, separata barnelektroder krävs Nej, separata barnelektroder krävs Nej, separata barnelektroder krävs
*3. Knappval för byte av språk:
*4. Eskalerande energinivå:
*5. Användning
Anpassar volymen på röstinstruktionerna baserat på bakgrundsljud:
Röstinstruktioner:
Visuella instruktioner: Numrerade illustrerade instruktioner Illustration med blinkande lampor visar elektrodplacering Illustration visar elektrodplacering Illustrationer med blinkande lampor visar elektrodplacering Textskärm som visar instruktioner Illustrationer med lampor samt textskärm med instruktioner Bildskärm som visar instruktioner Illustrationer med blinkande lampor visar motsvarande röstinstruktioner
*6. HLR-stöd: Ja, valbart Ja, valbart
*7. Metronom (takthållare):
*8. Genomsnittlig tid till första levererade strömstöt: 01:18 01:33 01:42 Ej utvärderad Ej utvärderad 1:53 / 4:32 Ej utvärderad Ej utvärderad
Andel fullföljd behandling: 100% 100% 100% Ej utvärderad Ej utvärderad 80% Ej utvärderad Ej utvärderad
Vikt: 2,0 kg 2,0 kg 1,5 kg 1,6 kg 2,6 kg 3,1 kg 2,5 kg 1,1 kg
*9. Drift
Uppkopplingsbar via 3G: Tillval
Spårbar via 3G : Tillval
Uppkopplingsbar via WiFi:
Självtester
Dagliga: Valbart
Veckovis:
Månadsvis:
Meddelande vid fel visuellt:
Meddelande vid fel via ljudsignal:
Meddelande via e-post direkt vid användning av hjärtstartaren:
*10. Förbindelse till akutsjukvård direkt vid användning: Förutsatt att vårdinrättning är ansluten till Lifenet
*11. Möjlighet att uppdatera hjärtstartarens mjukvara: Trådlöst via WiFi/3G
Service och underhåll
Hållbarhet elektroder: 4 år 2 år 2 år 2 år 2 år 5 år 5 år 4 år
Hållbarhet batteri: 4 år 2 år 4 år 4 år 4 år 5 år 5 år (3 år vid WiFi-koppling) 4 år
Garanti: 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 7 år 8 år 10 år
*12. IP-klassning: IP55 IPX4 IP21 IP55 IP55 IP55 IP55 IP56
*13. Godkänd av FDA:
Listpriser
Hjärtstartare: 17934:- WiFi / 19308:- 3G 13770:- 13056:- 15976:- 16500:- 16269:- 21990:- 16900:-
Elektroder: 845:- 1570:- (batteri och elektrod byts samtidigt) 682:- 610:- 630:- 1490:- 1790:- 2495:- (batteri och elektrod byts samtidigt)
Batteri: 1922:- 1570:- (batteri och elektrod byts samtidigt) 1622:- 1622:- 3360:- 899:- 1590:- 2495:- (batteri och elektrod byts samtidigt)
Barnelektroder: 0:- (Knapp för barnläge) 1213:- 1183:- 1003:- (Nyckel för barnläge) 913:- 900:- 0:- (Knapp för barnläge) 2495:-

FÖRKLARINGAR TILL JÄMFÖRELSETABELLEN

*1. Analys under pågående HLR

Patenterad funktion som finns hos endast ett fabrikat (Lifepak CR2). Genom att användaren från och med den andra analysen av hjärtrytmen inte behöver avbryta bröstkompressionerna medverkar det till att maximera tiden som användaren kan ge personen HLR.

*2. Barnläge

För behandling av barnhjärtan behöver den levererade energin reduceras samt bröstkompressionsdjup anpassas. Vissa hjärtstartarfabrikat erbjuder detta via en speciell knapp på hjärtstartaren medan andra kräver en separat elektroduppsättning anpassad för barn.

*3. Byte av språk

På vissa hjärtstartare kan man med en knapptryckning ändra röstinstruktionerna till ett sekundärt (förinställt) språk vilket är lämpligt i flerspråkiga miljöer.

*4. Eskalerande energinivå

Vissa fabrikat av hjärtstartare har möjlighet att levereras förinställda på att från första till tredje stöt öka strömstyrkan vilket i studierᴬᴮ har visat på god effekt.

*5. Användarinstruktioner

Hjärtstartarens röst- och eventuella visuella instruktioner bör vara pedagogiska och enkla att till sig för att underlätta för användaren i ett skarpt läge.

*6. HLR-stöd 

För att HLR (hjärt- och lungräddning) ska genomföras med högsta möjliga kvalitet ges röstinstruktioner som beskriver hur HLR ska utföras. Vissa hjärtstartare mäter även kvaliteten på kompressioner och instruerar vad i HLR som behöver förbättras.

*7. Metronom

Metronom (takthållare) underlättar för användaren att uppnå den frekvens på 100-120 kompressioner/minut som enligt nuvarande riktlinjer för HLR bröstkompressioner ska genomföras med.

*8. Genomsnittlig tid till första levererade strömstöt *ᴬ

Genomsnittlig tid till första levererade strömstöt ska vara så kort som möjligt då tiden har stor påverkan för att uppnå ökad överlevnadsgrad.

*9. Drift

Att hjärtstartaren är fullt funktionell när den ska användas är av yttersta vikt. I princip alla på marknaden förekommande fabrikat på hjärtstartare genomför självtester med regelbundna intervaller. Vissa fabrikat erbjuder bevakning av hjärtstartarens status via trådlös uppkoppling via WiFi/3G och meddelar om någon typ av åtgärd krävs eller om hjärtstartaren används/använts. Har hjärtstartaren inte en sådan funktion är det mycket viktigt att ha klara rutiner för när och av vem hjärtstartaren ska kontrolleras och servas. Detta bör ske regelbundet och löpande.

*10. Lifenet

Lifenet från Physio-Control är ett omfattande, webbaserat nätverk som sömlöst mobiliserar data för att öka effektiviteten i vården och ge kritisk information som hjälper vårdteam att minska tiden innan patienten får vård samt maximera patientinformation som når vårdteam innan de anländer på plats.

*11. Mjukvaruuppdateringar

Vissa fabrikat erbjuder möjligheten att uppdatera hjärtstartarens mjukvara. Detta är till fördel vid säkerhetsuppdateringar samt även vid förändringar i riktlinjerna för hur HLR ska utföras. Riktlinjerna utvärderas löpande och uppdateras normalt vart 5:e år.

*12. IP-klassning

IP-klassning (International Protection) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. Detta är ett sätt att ange hur pass skyddad hjärtstartaren är mot föremål (tex damm) och vatten. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra siffran beskriver hur bra skyddet mot vatten är.

Ju högre siffra desto bättre skydd har hjärtstartaren mot damm och vatten.

*13. Godkänd av FDA

Att hjärtstartaren är godkänd av FDA (US Food and Drug Administration) innebär att den är godkänd för användning i USA. FDA har väsentligt hårdare regelverk än vad som tex krävs för CE-märkning vilket gör att FDA-godkännande kan anses som ett klart bevis på hög kvalitet.

Källhänvisningar:

Användarhandbok Physio-Control Lifepak CR2

Användarhandbok Physio-Control Lifepak CR Plus

Användarhandbok Physio-Control Lifepak CR2

Användarhandbok Philips HeartStart HS1

Användarhandbok Philips HeartStart FRx

Användarhandbok Cardiac Science PowerHeart G5

Användarhandbok Zoll AED Plus

Användarhandbok Zoll AED 3

Användarhandbok Samaritan PAD 500

A. AED Comparison Usability Study, Physio-Control

B. Chapman F, et al.2005. Use of 360 Joule Biphasic Shocks for Initial and Recurrent Ventricular Fibrillation in Prehospital Cardiac Arrest. Circulation 112 (17): II-1112-1113.

Se kostnad och priser för olika hjärtstartare här.

Söker du mer information?

Söker du mer information eller en offert?
Tveka inte att skicka oss ett meddelande.

Contact Us
hyra hjärtstartare

KÖPA / HYRA
HJÄRTSTARTARE?

HLR utbildning

BOKA HLR-KURS/
FÅ OFFERT

hjärtstartar batterier

BATTERIER &
ELEKTRODER

tillbehör hjärtstartare

SKÅP &
TILLBEHÖR

Vad kostar det?

Med en enkel förfrågan får du snabt en offert från oss.

Vill du bli återförsäljare?