Lifepak CR2

2018
asdf

Lifepak CR2

Nästa generations hjärtstartare

Uppkopplad, spårbar och beredskapslarmande.

Hjärtstartare är som effektivast om de finns nära till hands och fungerar.
Nya Lifepak CR2 kan anslutas till ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-post om allt som skulle kunna påverka enhetens/enheternas beredskap.

Allt och alla som är involverade blir anslutna med programhanteraren LIFELINKcentral AED, vilket minimerar onödiga fördröjningar i samband med ett plötsligt hjärtstopp.

  • Enkel att använda
  • Röststyrda instruktioner
  • Lång batteritid
  • Automatiska regelbundna kontroller
  • Jämför med andra
  • 08 - 715 08 00
  • Prisgaranti
  • I lager
  • Snabb leverans
  • 8 års garanti

Produktbeskrivning

Enkel att använda

Lifepak CR2 har enkel och tydlig grafik så att även lekmän lätt kan använda hjärtstartaren.

Barnläge

Barnläge som ger svagare ström som är mer lämpligt för unga barn, utan att behöva byta elektroder.

LIFELINKcentral AED

Övervakar, spårar och kontrollerar status på hjärtstartare, överför patientdata till räddningspersonal och sjukhus, m. m.
Allt och alla som är involverade blir anslutna med programhanteraren LIFELINKcentral AED, vilket minimerar onödiga fördröjningar i samband med ett plötsligt hjärtstopp.

Analystekniken cprINSIGHT™

Analyserar efter stötbar rytm under HLR utan något behov för pauser.

Metronom och HLR-vägledning

Fastställer en effektiv takt och guidar användare så att utövandet detekteras och åtgärdas efter behov.

Tekniken ClearVoice™

Detekterar bakgrundsbuller och justerar volymen automatiskt för att säkerställa tydliga anvisningar

Högsta tillgängliga energi

Upp till 360J för mer effektiva stötar efter behov*.

Tvåspråkig

Växla mellan två förinställda språk under användning.

LIFEPAK TOUGH™

Lifepak CR2 är IP55-klassad, framtagen för utmanande miljöer.

8 års garanti

Produktbroschyr på Svenska (PDF)

* Studier visar på en signifikant fördel med stötar som eskaleras till högre nivåer, jämfört med stötar på en fast, lägre energinivå på patienter med kammarflimmer som behöver fler än en defibrilleringsstöt.¹

¹ IIG. Stiell, RG. Walker, LP. Nesbitt m fl. Circulation 2007. “Biphasic trial: A randomized comparison of fixed lower versus escalating higher energy levels for defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest.” 115:1511-1517