Barn och vuxen HLR med hjärtstartare

Hem Våra modeller Barn och vuxen HLR med hjärtstartare

2018
asdf

Allmänt om HLR & Hjärtstartare

Vad är Hjärt-lungräddning (HLR)?

Det kan hända vem som helst. Oavsett om du är vuxen eller barn kan man plötsligt befinna sig i en situation där en person bredvid oss drabbas av ett plötsligt hjärtstopp – då behöver man HLR med hjärtstartare. Varje dag får mer än 20 personer ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. De kan kollapsa på gatan, på arbetsplatsen eller i hemmet. Och när detta händer, börjar en kamp mot klockan. För varje sekund utan HLR & hjärtstartare, kommer chansen att överleva minska.

Hjärt-lungräddning (HLR) är en första hjälpen-behandling som är direkt avgörande för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Att tidigt påbörja HLR direkt vid ett hjärtstopp är avgörande för den drabbade. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas i kombination med snabb behandling med hjärtstartare, blir chansen radikalt större att överleva ett hjärtstopp (ca 11 % överlevnad1 jämfört mot 70 % överlevnad där behandling med HLR och hjärtstartare påbörjats inom 180 sekunder2)

Det är enkelt och inspirerande att lära sig att rädda liv!

Hjärtstartarspecialisten utbildar företag och organisationer i HLR & Första hjälpen på deras arbetsplatser och vi kan skräddarsy utbildningens innehåll. Alla våra instruktörer är registrerade i HLR-rådet och följer givetvis de allra senaste riktlinjerna.

¹ Herlitz J. Hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2016

² Ringh M, Jonsson M, Nordberg P, Fredman D, Hasselqvist-Ax I, Håkansson F, Claesson A, Riva G, Hollenberg J. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden–A striking success. Resuscitation. 2015 Jun;91:1-7

Varför behövs HLR med hjärtstartare?

På en arbetsplats ska det finnas beredskap och rutiner för den aktuella verksamhetens art och risker, enligt Arbetsmiljöverkets regler. När fler på jobbet kan hjärt-lungräddning (HLR), ökar tryggheten och möjligheten att rädda livet på någon. HLR-kurser skall genomföras regelbundet – helst årligen – på alla arbetsplatser. Det är verksamhetsansvarigs uppgift att se till att det finns relevant utbildning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och även svensk skolas läroplan, bör praktisk repetition och övning göras regelbundet. Få vet hur de reagerar i en nödsituation – de allra flesta går in i ett chocktillstånd (”fryser”). Regelbunden och återkommande repetitionsutbildning borgar för ett mer reflexmässigt och korrekt agerande, för att hjälpa någon som drabbats av ett hjärtstopp.

En hjärtstartare guidar och vägleder genom röststyrning, vilket underlättar för många men i ett chocktillstånd är det vanligt att den som livräddar beter sig irrationellt och kan vara mindre mottaglig för kommunikation.

Om du är intresserad av att boka en HLR-kurs för dig och dina kollegor, fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss så snart vi kan!

HLR & hjärtstartare – För dig som är arbetsgivare

Vill man som arbetsgivare ha en trygg arbetsplats genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer, bör tillräckligt många anställda ges möjligheten att gå regelbunden HLR-utbildning. För hjärtstartare finns inga krav på HLR-kurs, men det är en självklarhet för många att se till att se till att flertalet vet hur den ska användas i ett skarpt läge.

I stort är det bättre att ni skaffar något av de tre viktigaste sakerna kring detta, så kan vi ta det därifrån; antingen en utbildning, en hjärtstartare eller riktigt bra larmrutiner som ni får i och med våra kurser.

Ge de anställda möjligheten att rädda livet på en kollega eller en kund genom att:

  1. Att alla går HLR-kurs regelbundet
  2. Ha snabb access till hjärtstartaren samt
  3. Att det finns rutiner för underhåll* och larmkedja.

*Hjärtstartarspecialistens hjärtstartare har inbyggda automatiskt självtester, men bör kontrolleras löpande för att få information om något är fel, som t.ex. att vitala delar såsom batteri och elektroder behöver bytas ut.

Gör er arbetsplats till Hjärtsäker Zon

Hjärtstartarspecialisten/Dahl Medical har som SIS standardutvecklare varit med i utvecklingskommittén för att ta fram den nya standarden för hjärtstartare i offentlig miljö (Hjärtsäker Zon – SIS 280000).

Som en av Sveriges största leverantörer av hjärtstartare för offentlig miljö, kan vi erbjuda marknadens bästa och mest användarvänliga hjärtstartare samt HLR-kurser över hela landet.

Standarden innebär att:

  1. all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  2. det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  3. det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  4. behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
  5. hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister

Kontakta oss på Hjärtstartarspecialisten för att komma igång med er barn och vuxen HLR med Hjärtstartare.

Hjärtstartare med HLR-stöd

PRODUKTNAMN BESKRIVNING
Lifepak CR2
Lifepak CR2 Hjärtstartare är som effektivast om de finns nära till hands och fungerar. Nya Lifepak CR2 kan anslutas till ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-post om allt som skulle kunna påverka enhetens/enheternas beredskap.
Philips HS1 hjärtstartare
Philips HS1 Hjärtstartaren är avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
Philips HeartStart FRx
HeartStart FRx Philips HeartStart FRx är en enkel, robust och pålitlig hjärtstartare för dem som är på plats först. Interna självtester säkerställer att den alltid är klar att användas och vägleder användaren genom tydliga röstinstruktioner.
Powerheart AED G5
Powerheart AED G5 Hjärtstartare Powerheart AED G5 kombinerar variabel eskalerande energi med snabba defibrilleringsstötar efter HLR på så kort tid som 10 sekunder. Powerheart G5 är alltid redo för utryckning och kan prestera när varje sekund räknas.
Zoll AED PLUS
Zoll AED PLUS Zoll AED Plus mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Maskinen har en inbyggd röst som berättar för dig om du ger effektiva bröstkompressioner – den vägleder dig med uttryck som “tryck hårdare” och “bra kompressioner”. Hjärtstartaren hjälper dig dessutom att hitta den rekommenderade takten på 100 kompressioner per minut.
Zoll AED 3
Zoll AED 3 Zoll AED 3 är enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Det inbyggda HLR-stödet ger livräddaren assistans att utföra HLR.
Samaritan PAD 500P
Samaritan PAD 500P En korrekt utförd hjärt-lungräddning med djupa hjärtkompressioner i rätt takt ökar överlevnaden för en person med plötsligt hjärtstopp. Samaritan PAD 500P har ett patenterat HLR-stöd som fokuserar på att ge audiovisuella instruktioner så att rätt takt och kompressionsdjup uppnås för varje enskild person.

Jämför hjärtstartare

När du vill ha en enkel överblick och jämföra hjärtstartare. Jämför hjärtstartare

Få personlig rådgivning

Vi svarar på frågor och hjälper dig välja den som passar bäst. Få hjälp