HITTA HJÄRTSTARTARE

Hem Våra modeller HITTA HJÄRTSTARTARE

2018
asdf

HJÄRTSTARTARREGISTRET

Vid ett hjärtstopp är det bråttom! Man bör snabbt larma 112, påbörja HLR samt hitta närmaste hjärtstartare.

I Sverige finns ett publikt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus. Registret är tillgängligt online för alla och drivs av Svenska rådet för HLR.

Alla som har en hjärtstartare kan registrera den själv, helt kostnadsfritt via Sveriges Hjärtstartarregister.

Syftet med registret är att samla informationen om landets publika hjärtstartare och dess tillgänglighet på ett ställe. Genom att göra deras geografiska placering tillgängligt för allmänheten blir det lättare att hitta hjärtstartare när man behöver den.

Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet. Likaså verkar registret för att öka användningen av de publika hjärtstartarna.

Samarbete med SOS Alarm

Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan hitta en hjärtstartares placering på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns, för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

Detta arbete startade aktivt i Stockholms län i maj 2013 och har från och med januari 2016 utökats till hela landet.

Registret förmedlar och medverkar i spridningen av de riktlinjer kring hjärtstartare som finns framtagna i Sverige. Likaså verkar registret för ett gott samarbete med alla de olika leverantörer av godkända hjärtstartare som finns i Sverige idag. Registret strävar efter att verka som en neutral part i arbetet med att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp genom att göra hjärtstartare tillgängliga och framförallt synliga i samhället.

Sveriges Hjärtstartarregister vilar på en ideell grund och bidrar med dess data till den svenska hjärtstoppsforskningen samt till landets larmcentraler. Registret lämnar aldrig ut eller använder lagrade kontaktuppgifter för kommersiella syften.

Bild på SMS Livräddare som hjälper dig hitta människor i närheten med hjärtstartare

APPEN SMS LIVRÄDDARE

SMSlivräddare är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp via en app.

Appen använder sig av GPS teknik för att positionera de frivilliga och detta gör att det går snabbare och mer exakt. Data från Sveriges Hjärtstartarregister inkorporeras också i appen så att frivilliga kan hitta närmaste hjärtstartare.
Sedan 2010 har systemet använts för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län. Sedan 2016 finns systemet även i Västra Götaland.

Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Dessa data publicerades 2015 i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift.

SMSlivräddare-systemet bygger på en mobilapplikation som laddas ner till användarens mobiltelefon.
Sedan sommaren 2015 har appen använts i Stockholm för en fortsatt vetenskaplig utvärdering av om frivilliga livräddare, förutom att utföra Hjärt-lungräddning, också kan uppmanas att hitta hjärtstartare. I oktober 2016 utvidgades projektet också till Västra Götaland.

För att delta som SMSlivräddare ska du vara 18 år och ha genomgått en kurs i hjärt-lungräddning. Hjärtstartarspecialisten har instruktörer över hela landet – läs mer här!

Ladda ner SMSlivräddare appen där du hittar andra appar, direktlänk hittar du här

PRODUKTNAMN BESKRIVNING
Lifepak CR2
Lifepak CR2 Hjärtstartare är som effektivast om de finns nära till hands och fungerar. Nya Lifepak CR2 kan anslutas till ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-post om allt som skulle kunna påverka enhetens/enheternas beredskap.
CR Plus
CR Plus Med samma avancerade teknik som professionell akutvårds-personal förlitar sig på, men som ändå är lätt att använda – har hjärtstartare LIFEPAK CR Plus utvecklats speciellt för dem som först hjälper en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp.
Philips HS1 hjärtstartare
Philips HS1 Hjärtstartaren är avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
Philips HeartStart FRx
HeartStart FRx Philips HeartStart FRx är en enkel, robust och pålitlig hjärtstartare för dem som är på plats först. Interna självtester säkerställer att den alltid är klar att användas och vägleder användaren genom tydliga röstinstruktioner.
Powerheart AED G5
Powerheart AED G5 Hjärtstartare Powerheart AED G5 kombinerar variabel eskalerande energi med snabba defibrilleringsstötar efter HLR på så kort tid som 10 sekunder. Powerheart G5 är alltid redo för utryckning och kan prestera när varje sekund räknas.
Zoll AED PLUS
Zoll AED PLUS Zoll AED Plus mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Maskinen har en inbyggd röst som berättar för dig om du ger effektiva bröstkompressioner – den vägleder dig med uttryck som “tryck hårdare” och “bra kompressioner”. Hjärtstartaren hjälper dig dessutom att hitta den rekommenderade takten på 100 kompressioner per minut.
Zoll AED 3
Zoll AED 3 Zoll AED 3 är enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Det inbyggda HLR-stödet ger livräddaren assistans att utföra HLR.
Samaritan PAD 500P
Samaritan PAD 500P En korrekt utförd hjärt-lungräddning med djupa hjärtkompressioner i rätt takt ökar överlevnaden för en person med plötsligt hjärtstopp. Samaritan PAD 500P har ett patenterat HLR-stöd som fokuserar på att ge audiovisuella instruktioner så att rätt takt och kompressionsdjup uppnås för varje enskild person.

Jämför hjärtstartare

När du vill ha en enkel överblick och jämföra hjärtstartare. Jämför hjärtstartare

Få personlig rådgivning

Vi svarar på frågor och hjälper dig välja den som passar bäst. Få hjälp