HJÄRTSTARTARE FÖR HEMMET ELLER ARBETSPLATSEN

Hem Våra modeller HJÄRTSTARTARE FÖR HEMMET ELLER ARBETSPLATSEN

2018
asdf

HJÄRTSTARTARE RÄDDAR LIV.

Varje år rapporteras tusentals fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Alla kan drabbas – i alla åldrar -, många hjärtstopp inträffar i hemmet och få överlever. Chansen för överlevnad är endast 5 % men med tidig behandling med hjärtstartare och hjärt-lungräddning (HLR) kan överlevnadsgraden öka till 75 %!

Alltför få patienter nås i tid av den reguljära ambulanssjukvården och en hjärtstartare för hemmet/arbetsplatsen eller i närheten av hemmet/arbetsplatsen kan vara skillnaden mellan liv och död.

Vid ett hjärtstopp är tiden avgörande!

Ett hjärta som har stannat måste få en elektrisk stöt för att kunna slå igen. Behandling inom 180 sekunder ökar drastiskt chansen att överleva.

I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp varje år, utanför sjukhusen. Endast 5 % av dem överlever ett hjärtstopp. 75 % överlever i stället om hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning finns snabbt tillgängligt!

Efter att ett hjärtstopp har inträffat så sjunker chansen för överlevnad med 10 % för varje minut som går.

180 sekunder. Hur lång tid tar det för ambulansen att nå dig på arbetet, i hemmet eller där du spenderar det mesta av din tid generellt?

Privatpersoner går samman genom föreningslivet

Allt fler privatpersoner väljer att skaffa hjärtstartare. Antingen genom eget inköp men oftare genom föreningslivet, där man går samman i en bostadsrättsförening, villaförening, hembygdsförening, idrottsförening, intresseklubb eller liknande.

På så sätt kan man lokalt och nära se till att en hjärtstartare finns tillhands för alla, samt att det blir lättare att gå ihop om finansieringen av hjärtstartare samt att se till att alla går HLR-kurs regelbundet.

Det är en bra idé om att gå samman – det kan man även göra mellan olika företagare (t.ex. fåmansbolag) då det är bra att fler personer runtomkring hemmet/arbetsplatsen kan vara behjälpliga om ett hjärtstopp skulle inträffa.

Hjärtstartare för hemmet eller i närheten av hemmet ökar chansen för att rädda fler liv! De flesta utplacerade hjärtstartare sitter på offentliga platser och på företag idag och där råder antingen begränsade öppettider/bemanning eller begränsad access för utomstående.

Kontakta oss för en offert på hjärtstartare & HLR kurs till dig eller din förening! Jämför hjärtstartare eller läs mer om kurs i hjärt-lungräddning.

PRODUKTNAMN BESKRIVNING
Lifepak CR2
Lifepak CR2 Hjärtstartare är som effektivast om de finns nära till hands och fungerar. Nya Lifepak CR2 kan anslutas till ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-post om allt som skulle kunna påverka enhetens/enheternas beredskap.
CR Plus
CR Plus Med samma avancerade teknik som professionell akutvårds-personal förlitar sig på, men som ändå är lätt att använda – har hjärtstartare LIFEPAK CR Plus utvecklats speciellt för dem som först hjälper en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp.
Philips HS1 hjärtstartare
Philips HS1 Hjärtstartaren är avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
Philips HeartStart FRx
HeartStart FRx Philips HeartStart FRx är en enkel, robust och pålitlig hjärtstartare för dem som är på plats först. Interna självtester säkerställer att den alltid är klar att användas och vägleder användaren genom tydliga röstinstruktioner.
Powerheart AED G5
Powerheart AED G5 Hjärtstartare Powerheart AED G5 kombinerar variabel eskalerande energi med snabba defibrilleringsstötar efter HLR på så kort tid som 10 sekunder. Powerheart G5 är alltid redo för utryckning och kan prestera när varje sekund räknas.
Zoll AED PLUS
Zoll AED PLUS Zoll AED Plus mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Maskinen har en inbyggd röst som berättar för dig om du ger effektiva bröstkompressioner – den vägleder dig med uttryck som “tryck hårdare” och “bra kompressioner”. Hjärtstartaren hjälper dig dessutom att hitta den rekommenderade takten på 100 kompressioner per minut.
Zoll AED 3
Zoll AED 3 Zoll AED 3 är enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Det inbyggda HLR-stödet ger livräddaren assistans att utföra HLR.
Samaritan PAD 500P
Samaritan PAD 500P En korrekt utförd hjärt-lungräddning med djupa hjärtkompressioner i rätt takt ökar överlevnaden för en person med plötsligt hjärtstopp. Samaritan PAD 500P har ett patenterat HLR-stöd som fokuserar på att ge audiovisuella instruktioner så att rätt takt och kompressionsdjup uppnås för varje enskild person.

Jämför hjärtstartare

När du vill ha en enkel överblick och jämföra hjärtstartare. Jämför hjärtstartare

Få personlig rådgivning

Vi svarar på frågor och hjälper dig välja den som passar bäst. Få hjälp