Samaritan PAD 500P

Hem Våra modeller HEARTSINE Samaritan PAD 500P

2018
asdf

Samaritan PAD 500P

Hjärtstartare Samaritan PAD 500P med HLR-stöd.

En korrekt utförd hjärt-lungräddning med djupa hjärtkompressioner i rätt takt ökar överlevnaden för en person med plötsligt hjärtstopp. Samaritan PAD 500P har ett patenterat HLR-stöd som fokuserar på att ge audiovisuella instruktioner så att rätt takt och kompressionsdjup uppnås för varje enskild person.

 • Enkel att använda
 • Röststyrda instruktioner
 • Lång batteritid
 • Automatiska regelbundna kontroller
 • Jämför med andra
 • 08 - 715 08 00
 • Prisgaranti
 • I lager
 • Snabb leverans
 • 8 års garanti

HLR-stödet mäter effekten av de utförda hjärtkompressionerna och ger instruktioner såsom ”Komprimera hårdare”, ”Komprimera fortare” eller ”Komprimera långsammare”. Utförs en optimal hjärt- lungräddning ges kommentaren ”Bra hjärtkompressioner”.

Tekniken detekterar även onödiga avbrott i hjärt-lungräddningen och kommenterar då ”Starta hjärt-lungräddning”. Samaritan PAD 500P analyserar både kompressionernas effekt och frekvens via de ”vanliga” elektrodplattorna. Inga extra tillbehör krävs, vilket gör hjärtstartaren lättanvänd för lekmän.

 • Automatiska självtester
 • Låg underhållskostnad
 • Lätt att bära och förvara – totalvikt 1 kg
 • 8 års garanti
 • IP 56 – klarar kraftig överspolning
 • Fall- och vibrationstestad
 • 4,5 års hållbarhet på batteri och elektrod